fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Składka zdrowotna za młodocianego

Choć młodociany ma umowę o pracę, to nie potrącisz wszystkich składek z jego przychodu, bo jest on za niski
- Od września przyjęliśmy na naukę zawodu trzy osoby. Będzie to ich pierwszy rok pracy. Dlatego wynagrodzenie, jakie dostaną za wrzesień, to tylko 134,64 zł (4 proc. przeciętnego). Mam wątpliwości, jak prawidłowo je rozliczyć i jak wykazać w raporcie ZUS RCA. Z obliczeń wychodzi, że w ogóle nie będzie składki zdrowotnej. Czy to możliwe? Czy mam wówczas wykazać, że podstawa składki to 0 zł? – pyta czytelnik.
Wynagrodzenie nastoletnich pracowników, którzy podejmą naukę zawodu, musi być rozliczane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych osób pozostających w stosunku pracy. Trzeba więc kolejno ustalić wysokość składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek. Przysługują mu przy tym pełne koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) oraz możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł miesięcznie).
Przy tak niskiej kwocie przychodu na pewno okaże się, że nie będzie kwoty do przekazania na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby. Naliczoną składkę należy bowiem obniżyć do wysokości zaliczki na podatek, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Ponieważ tutaj zaliczka nie wystąpi, składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie obniżona do 0 zł.
Nie oznacza to jednak, że młodociany nie będzie w tym czasie uprawniony do bezpłatnej opieki medycznej. Jego ubezpieczenie zdrowotne trwa bowiem nadal, mimo że nie będzie na nie pobierana składka.
W raportach ZUS RCA składanych za młodocianych należy wykazywać faktyczną podstawę wymiaru składek społecznych (134,64 zł) i zdrowotnej (116,18 zł), a także ustalone od nich daniny, w tym na ubezpieczenie zdrowotne 0 zł.
Lista płac za wrzesień 2011
składki społeczne pobrane z wynagrodzenia młodocianego:
– emerytalna
– rentowa
– chorobowa
łącznie
134,64 x 9,76 proc. = 13,14
134,64 x 1,5 proc. = 2,02
134,64 x 2,45 proc. = 3,30
18,46
składka zdrowotna
– pełna
– do odliczenia od zaliczki
– po obniżeniu do kwoty zaliczki
116,18 x 9 proc. = 10,46
116,18 x 7,75 proc. = 9,00
0
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA