fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Korzystna rekomendacja DM BZ WBK dla Coal Energy

Dom Maklerski BZ WBK rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Coal Energy od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 37 zł za akcję. Dla porównania w piątek o godzinie 16.00 papierami Coal Energy handlowano po 21,7 zł.
"Wycena porównawcza wskazuje na znaczące niedowartościowanie spółki w porównaniu z innymi firmami z branży, wolumeny wydobycia rosną, pojawiają się też realne szanse na wzrost poprzez akwizycje - napisali analitycy brokera w raporcie datowanym na 14 września.
Całkowite nakłady inwestycyjne Coal Energy w latach 2012-16 mają wynieść 287 mln dolarów, co stanowi tylko 40 proc. łącznego zysku EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) społki w tych latach. To zdaniem DM BZ WBK oznacza, że nadmiar gotowki zostanie wykorzystany na przejęcia na ukraińskim rynku węglowym lub na nowe inwestycje, a nie na wypłatę dywidendy. Konsolidacja czterech nowych kopalń od 2011 r. pozwoliła uzyskać znaczny wzrost wynikow finansowych w ujęciu rok do roku. Dom maklerski szacuje, że dzięki mechanizacji i uruchomieniu nowych ścian wydobywczych zysk netto spółki w 2012 r. powinien sięgnąć 60 mln USD, a przez kolejne cztery lata rosnąć ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 23 proc. do 138 mln USD w 2016 r.
Coal Energy to trzecia pod względem wielkości zmierzonych zasobów ukraińska prywatna spółka węglowa. Grupa prowadzi wydobycie w dziesięciu kopalniach w najbogatszym w węgiel Donieckim Zagłębiu Węglowym. Rezerwy objęte koncesjami spółki to 128 mln ton — grupa zamierza starać się o nowe koncesje w ciągu najbliżzego roku lub dwóch lat, co potencjalnie zwiększy jej rezerwy o ok. 94 proc..
Podstawowym produktem oferowanym przez Coal Energy jest węgiel energetyczny (75 proc. wydobycia własnego w roku obrotowym 2011). Wydobywa ona też jednak węgiel koksowniczy, którego udział w wolumenach w długim terminie ustabilizuje się poniżej 20 proc.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA