fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak przyjąć do firmy telepracownika

Rzeczpospolita
Od połowy października możesz zatrudniać telepracowników. Ale zanim przyjmiesz nową osobę do wykonywania telepracy, wyślij ją do lekarza i na szkolenie bhp
To tylko niektóre z obowiązków pracodawcy. Unikniesz ich jednak, gdy telepracownikiem będzie osoba już zatrudniona. Wtedy wystarczy zawrzeć z nią porozumienie i ustalić wysokość ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu.Telepraca polega na tym, że pracownik wykonuje swoje obowiązki regularnie poza zakładem, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, np. Internet.Wynika tak z dodanego ostatnio art. 675 kodeksu pracy. Dziś krok po kroku wyjaśniamy, jak zatrudnić telepracownika. W pierwszej kolejności omawiamy przypadek, gdy telepracownik będzie pierwszy raz wykonywał obowiązki na rzecz pracodawcy.W drugim artykule opisujemy natomiast, jak wprowadzić telepracę wobec dotychczasowego pracownika firmy. Przedstawiamy też niezbędne w tym wypadku wzory porozumienia i umowy o pracę z taką osobą.Zmiany dotyczące telepracy wprowadziła nowelizacja kodeksu pracy z 24 sierpnia 2007 r. Dodano w nim rozdział II b (DzU z 1 października br. nr 181, poz. 1288).KROK 1....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA