fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jaki VAT na usługi towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu

Od nowego roku z 7 do 22 proc. wzrośnie stawka VAT m.in. na roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Jak zawsze w takich sytuacjach rodzi się problem przejścia ze stawki preferencyjnej na podstawową
Jest to szczególnie istotne w wypadku usług, których świadczenie rozpocznie się przed 31 grudnia 2007 r. i będzie kontynuowane po tej dacie.Zagadnienie to poruszył Adam Bartosiewicz w artykule „By nie płacić wyższego podatku, trzeba zmienić treść umowy”. Autor podkreślił, że nie ma przepisów przejściowych rozwiązujących ten problem. I dalej stwierdził: „O stawce VAT na roboty dotyczące infrastruktury towarzyszącej decydować będzie zatem moment powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on dla usług budowlanych (...) z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania tych usług. Oznacza to, że w wypadku umów kończących się w przyszłym roku wszelkie płatności związane z realizacją kontraktu przyjęte przed 1 stycznia 2008 r. będą opodatkowane 7-proc. stawką VAT. Jeśli płatność nastąpi po 1 stycznia 2008 r. – właściwa będzie stawka 22 proc.”. Ten fragment wzbudza uzasadnione zastrzeżenia. Po pierwsze – ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA