fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za szkodę wyrządzoną spółce menedżer odpowiada surowiej niż szeregowy pracownik

Absurdalnie to właśnie kadra zarządzająca bardzo często wyrządza szkody spółkom celowo lub przez swoją nieudolność. A przecież to ona, z racji pełnionej funkcji, powinna się szczególnie troszczyć się o mienie przedsiębiorstwa
Szeroko pojęte mienie przedsiębiorstw – jako zespół składników materialnych i niematerialnych – jest narażone na różnorodne szkody i to spowodowane niejednokrotnie przez osoby nim zarządzające. Dlatego ustawodawca wprowadził instytucję odpowiedzialności materialnej, pozwalającą na w miarę optymalną, a częstokroć ugodową likwidację strat powstałych z winy członków zarządów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy w akcyjnych.Menedżerowie nie ponoszą odpowiedzialności materialnej na zasadzie ryzyka lub zasadzie słuszności. Trzeba im udowodnić winę, by pociągnąć ich do tej odpowiedzialnościChodzi konkretnie o art. 100, 1011 § 2 i art. 114 – 127 kodeksu pracy, art. 415 i 471 – 474 kodeksu cywilnego oraz art. 293 i 483 kodeksu spółek handlowych. Instytucja ta uwzględnia wzajemne prawa i obowiązki stron danego stosunku prawnego, np. pracy czy zlecenia. Respektuje również oraz próbuje pogodzić sprzeczne ze sobą zasady konstytucyjne:- ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA