fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Jak liczone jest świadczenie kompensacyjne

Rzeczpospolita
Wysokość świadczenia kompensacyjnego uzależniona jest od stanu konta w ZUS oraz wartości średniego dalszego trwania życia
Dla osób, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, ZUS zwiększa zgromadzone na koncie składki wskaźnikiem korygującym.
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustalana jest na takich samych zasadach jak wysokość emerytury pomostowej. Świadczenie to oblicza się, dzieląc podstawę obliczenia emerytury ustaloną zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Podstawą obliczenia emerytury jest zaś kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Zgodnie z tablicą średniego dalszego trwania życia obowiązującą od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat wynosi 251,5 miesiąca. Taką wartość przyjmuje się do obliczenia świadczenia kompensacyjnego, jeśli wniosek o to świadczenie zostanie zgłoszony do 31 marca 2012 r.
Podobnie jak ma to miejsce przy emeryturze pomostowej, w celu odtworzenia pełnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne dla osób, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, ZUS zwiększa te składki wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22.
Obliczona w ten sposób kwota nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego  nie może być niższa niż gwarantowana w ustawie emerytalnej kwota najniższej emerytury (od 1 marca 2011 r. – 728,18 zł). Nie stosuje się więc warunków podwyższenia świadczenia obowiązujących dla emerytury z FUS przyznawanej według nowych zasad.
Przykład
Ubezpieczona (urodzona w kwietniu 1956 r.) po ukończeniu 55 lat w kwietniu 2011 r. wystąpiła z wnioskiem o świadczenie kompensacyjne. W 1999 r. nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego.
Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji zewidencjonowanych na jej koncie w ZUS wyniosła 67 480 zł, a kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego – 278 430 zł. Wyliczenie świadczenia kompensacyjnego wyglądało następująco:
wzor
 
Czytaj też:
 
Zobacz cały Kodeks emerytalny
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA