fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Salon kosmetyczny lub zakład fryzjerski

Grażyna Ordak
Przedsiębiorca uruchomiając tego rodzaju biznes, powinien zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami sanitarnymi
Określa ono szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne (dotyczą one również zakładów tatuażu czy odnowy biologicznej). Dosyć rygorystyczne wymagania stawiane są m.in. lokalom, w których działalność ma być prowadzona.
W myśl rozporządzenia zakład fryzjerski albo salon kosmetyczny powinny być zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do takiego zakładu (stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu) może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej. Zabronione jest natomiast, aby prowadziło przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.

Jedno pomieszczenie to za mało

Z rozporządzenia wynika, że przedsiębiorca powinien w prowadzonym zakładzie fryzjerskim lub salonie kosmetycznym wydzielić pomieszczenia, w których są świadczone usługi, szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług, a także pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie.
Potrzebne będzie również pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, a także pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny. Nie obejdzie się również bez miejsca na pojemniki, w których są gromadzone odpady.
W praktyce oznacza to, że nie każdy lokal będzie mógł być przystosowany do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. To dlatego, że pomieszczenia, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, jakie zapewni właściwe świadczenie usług. Gdy pomieszczenia będą zbyt małe, nici z biznesu.

Instalacje i wyposażenie

Rozporządzenie mówi, że ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, należy pokryć do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków dezynfekujących.
Zakład lub salon powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Z kolei ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w przypadku zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej.
Kącik na sprzedaż
W zakładzie fryzjerskim lub salonie kosmetycznym dopuszcza się sprzedaż artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich. Musi się to jednak odbywać w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu.
Dopuszczalne jest też podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Szatnia, pralnia i kuchnia

W salonie lub zakładzie powinny być też szatnie dla osób zatrudnionych. Trzeba wyposażyć je w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną.
Czystą bieliznę, odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w przeznaczonych do tego celu szafkach, oddzielonych i odpowiednio oznakowanych. Natomiast brudną oraz odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
Pojemniki z brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu niezwłocznie usuwa się z zakładu. Z kolei pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno odbywać się poza zakładem. Co prawda przepisy dopuszczają pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej w zakładzie, ale tylko gdy posiada on odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków.
W przypadku zakładu jednostanowiskowego miejsce do spożywania posiłków przez osoby zatrudnione w zakładzie, a także do przechowywania odzieży może znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.
W zakładzie lub w salonie powinna być też ustalona instrukcja postępowania z odpadami. Trzeba je gromadzić w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe. Pojemniki umieszcza się w każdym pomieszczeniu zakładu, gdzie są świadczone usługi. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach foliowych.
Niedopuszczalne jest palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu, a także wprowadzanie zwierząt do zakładu.

Wymagania stawiane narzędziom i sprzętom

Do wykonywania zabiegów wolno używać wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu. Do dezynfekcji należy używać środków dopuszczonych do obrotu.
Narzędzia powinny być przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Narzędzia lub ich części, których stosowanie:
• nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie się czyści, myje i dezynfekuje;
• powoduje naruszenie ciągłości tkanek, po każdym użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje.
Niedopuszczalne jest wielokrotne używanie narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku.
Narzędzia jednorazowego użytku używane przy świadczeniu usług, powodujące naruszenie ciągłości tkanek, bezpośrednio po użyciu odkłada się do zamykanych, szczelnych pojemników o nienasiąkliwych ścianach.
Preparaty kosmetyczne wykorzystywane przy świadczeniu usług przechowuje się w oryginalnych opakowaniach w sposób chroniący je przed utratą ich właściwości. Jeżeli preparat kosmetyczny jest przechowywany w opakowaniu innym niż oryginalne, na opakowaniu tym umieszcza się etykietę zawierającą nazwę preparatu, jego wytwórcę oraz termin, do którego może być użyty.
Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów kosmetycznych niespełniających wymagań określonych w przepisach o kosmetykach oraz o substancjach i preparatach chemicznych.
Ustawodawca stawia też konkretne wymagania w odniesieniu do pomieszczeń lub miejsc do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. Należy wyposażyć je w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew, z tym że w zakładach, w których znajdują się nie więcej niż trzy stanowiska, dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem.
Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu lub salonu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących.
Przepisy zastrzegają, aby tamponów, płatków, gazików z waty, ligniny i ręczników papierowych używać jednorazowo. Materiały używane w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek trzeba przechowywać w opakowaniach, na których umieszcza się etykietę zawierającą datę ich sterylizacji.
W czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek używa się wyłącznie jałowych materiałów, które przechowuje się oddzielnie w opakowaniach sterylizacyjnych, zabezpieczających je przed wtórnym skażeniem.

Jak świadczyć usługi

Rozporządzenie wskazuje również, w jaki sposób powinny być świadczone usługi. I tak: wyrób peruk, zabiegi kosmetyczne oraz tatuażu powinny odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą.
Przy świadczeniu usług należy używać wyłącznie czystej bielizny. Z kolei pracownicy powinni nosić czystą odzież roboczą lub ochronną, wykonaną z materiałów umożliwiających jej dezynfekcję.
W zakładzie fryzjerskim powinno być wydzielone stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą. Przed świadczeniem usług wyroby perukarskie lub włosy naturalne przeznaczone do tych wyrobów trzeba umyć przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu.
W zakładach kosmetycznych, w których stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, konieczne jest wydzielenie łazienki wyposażonej w natrysk, miskę ustępową oraz umywalkę, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.
Z kolei w zakładzie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure, wydziela się stanowisko o powierzchni co najmniej 6 mkw., odizolowane od innych stanowisk. Stanowisko to przedsiębiorca musi wyposażyć w brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub przenośny brodzik do moczenia nóg, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu.
Czytaj też artykuły:
 
Zobacz cały poradnik:
Pomysły na własny biznes:
 
Więcej ciekawych pomysłów na biznes w serwisie:
Zobacz więcej poradników firmowych:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA