Aport przedsiębiorstwa bez korekty VAT

Zamierzam zlikwidować indywidualną działalność, a prowadzone przedsiębiorstwo wnieść aportem do spółki jawnej, której wspólnikami będą jeszcze dwie inne osoby. Czy w związku z tym mam obowiązek korekty VAT? Dodam, że do tej pory byłem czynnym podatnikiem, spółka też zarejestruje się od razu jako podatnik VAT czynny.
Nie. Aport przedsiębiorstwa jest co prawda czynnością niepodlegającą VAT (tak wynika z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu/oddziału samodzielnie sporządzającego bilans). Nie ma jednak obawy, że organy podatkowe zakwestionują wcześniejsze odliczenie VAT od towarów i usług kupionych na potrzeby przedsiębiorstwa, a teraz wnoszonych aportem do spółki jawnej wraz z całym przedsiębiorstwem. Brak bowiem przepisu, który byłby podstawą prawną do sporządzenia takiej korekty. Co więcej, nabywca (w tym wypadku spółka jawna) jest następcą prawnym zbywcy (osoby fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo jako wkład), wstępuje więc w jej prawa i obowiązki podatkowe w zakresie VAT. Wynika to z art. 93a § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej.Brak konieczności korekty w takiej sytuacji potwierdziła też Izba Skarbowa w Opolu w interpretacji z 17 września 2007 r. (PP-II/443-0087/07/IW).Dod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL