Jak się ubiegać o refundację

Elżbieta Łojeki i Paweł Mondygraf, główni organizatorzy w Biurze Rynku Pracy w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy
Chciałbym zatrudnić młodocianego, ale nie mam zawodowych i instruktorskich uprawnień. Ma je jednak moja żona, która ma pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w moim imieniu. Czy mogę złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację?Tak. Refundacja przysługuje, gdy: – pracodawca zatrudnia młodocianych w określonych zawodach (art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.),– pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona w imieniu pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego. Wynika tak z § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518).Nowy numer ko...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL