Nie zawsze nierówne traktowanie jest dyskryminacją

Rzeczpospolita
Czy ograniczenie mężczyznom dostępu do zawodu położnej jest dyskryminacją – zastanawia się starszy specjalista w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Śmieszek
Kodeks pracy zakazuje, jak wiadomo, dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu np. na płeć, wiek, rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, narodowość.Jednocześnie określa wyjątki, na mocy których kształtowanie sytuacji pracowniczej – co do zasady różnicowanie na niekorzyść pracownika lub kandydata do pracy – na podstawie chronionych przesłanek jest przez prawo dozwolone. Wyjątki takie określa się jako tzw. kontratypy wobec zakazu dyskryminacji, czyli sytuacje, w których z mocy ustawy, nie stanowią naruszenia prawa (w tym wypadku zasady równego traktowania).Z brzmienia przepisów art. 18 3b § 2, 3 i 4 k.p. wynika, że ustawodawca zdecydował się na zamieszczenie zamkniętego katalogu sytuacji, w których takie nierówne traktowanie motywowane przesłankami np. płci, wieku czy rasy i pochodzenia etnicznego jest dozwolone. Oznacza to, że są to wyjątki od ogólnej zasady równego traktowania pracowników i powinny być interpretowane bardzo wąsko....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL