Podatnik powinien sprawdzać wysokość odsetek

Podatnik, który uzna, że organy wyliczyły mu zbyt niskie odsetki, powinien sam zażądać ich podwyższenia
Jeśli tego nie zrobi, nie może zarzucać organom bezczynności tylko dlatego, że z własnej inicjatywy nie naprawiły swojego błędu. Orzekł tak 19 października Naczelny Sąd Administracyjny. Rozpoznawał on skargę polskiego oddziału spółki Treveris Holz, który wystąpił do urzędu skarbowego o tzw. zwrot bezpośredni (tj. na konto bankowe) nadwyżki VAT naliczonego nad należnym od wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów.Urząd pieniędzy nie oddał, a zamiast tego rozpoczął czynności sprawdzające zasadność zwrotu. Potem wszczął postępowanie podatkowe, które ostatecznie umorzył, doszedłszy do wniosku, że deklaracja przedsiębiorcy i kwota zwrotu była prawidłowa. Ostatecznie organ zwrócił VAT i odsetki, ale zdaniem spółki były one o połowę za niskie.Firma wystąpiła więc do dyrektora izby skarbowej z ponagleniem, zarzucając urzędowi bezczynność. Dyrektor izby był innego zdania. Uznał, że nie można mówić o bezczynności, skoro odsetki zostały wyp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL