Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 189 z 16 października 2007

Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 1352) z 26 września zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej; wejdzie w życie 31 października.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1353 – 1359): • gospodarki, dwa z 21 i jedno z 25 września, w sprawie:– warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności; od 31 października,
– sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG); od 1 stycznia 2008 r., – upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji; od 31 października, • nauki i szkolnictwa wyższego z 25 września w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez ministra; od 31 października, • rolnictwa i rozwoju wsi, z 7 i 24 września, w sprawie: – upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin, – wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (zmiana); oba od 31 października, • spraw zagranicznych z 15 września zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu; od 16 października. Zobacz treść Dz. U. Nr 189
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL