fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

VAT i szafa wnękowa

Usługa polegająca na zabudowie wnęk w obiektach budownictwa mieszkaniowego może być w całości (materiały i montaż) opodatkowana obniżoną, 7-procentową stawką podatku od towarów i usług – uznał Urząd Skarbowy w Brzegu (PP-II-443/84/07/IW).
Zamawiający taką usługę zapłaci mniej, niż gdyby faktura opiewała osobno na montaż i osobno na dostawę materiałów.O interpretację przepisów podatkowych zwróciła się właścicielka firmy montującej szafy wnękowe. We wniosku podała, że montażu dokonuje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych oraz budynkach zbiorowego zamieszkania, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jako obiekty budownictwa mieszkaniowego. Z klientami podpisuje umowę, której przedmiotem jest usługa remontowo-budowlana polegająca na wykonaniu trwałej zabudowy wnęk. Wystawia im fakturę zawierającą jedną pozycję obejmującą roboty wraz z wykorzystanymi materiałami.Zdaniem podatniczki całość usługi powinna być opodatkowana 7-proc. stawką VAT, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o VAT. Przepis ten pozwala do końca 2007 r. stosować obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Urząd Skarbowy stwierdził, że aby zastosować prawidłową stawkę VAT do prac budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, trzeba ustalić, czy firma, która te prace wykonuje, dokonuje dostawy towarów, czy też świadczy usługę. Będzie to wynikać z zapisów umowy zawartej z klientem.
Usługi świadczone przez firmę podatniczki z wykorzystaniem materiału kupionego w innej firmie, a następnie odsprzedawanego wraz z usługą, mieszczą się w pojęciu robót budowlano-montażowych. Faktura powinna w takiej sytuacji zawierać jedną pozycję obejmującą całość wykonywanych robót wraz z wykorzystanymi materiałami, z przywołaniem przepisu, na podstawie którego stosuje się obniżoną stawkę podatku oraz wskazanie, z jakim obiektem według PKOB są świadczone usługi.
Gdyby umowa z klientem określała odrębnie dostarczenie materiałów i odrębnie świadczenie usługi montażu, to na fakturze trzeba byłoby wykazać obie te czynności oddzielnie i opodatkować według stawek 7 proc. dla usług i 22 proc. dla materiałów.Dla ustalenia stawki VAT ważne jest również, gdzie świadczona jest usługa. Gdyby montaż szaf był wykonywany w lokalach niezaliczanych do obiektów budownictwa mieszkaniowego, należałoby zastosować stawkę w wysokości 22 proc.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA