fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 4 marca 2011

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 stwierdzający niekonstytucyjność części § ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (sygn. akt P 16/09); przepis ten straci moc obowiązującą 4 marca 2011 r. (DzU nr 31, poz. 167)
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21  stycznia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU nr 35, poz. 177)
KONTROLA SKARBOWA
- rozporządzenie ministra  finansów z 25 stycznia zmieniające rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej (DzU nr 35, poz. 179)
RADIOLOGIA
- rozporządzenie ministra  zdrowia z 24 stycznia zmieniające rozporządzenia w sprawie  organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (DzU nr 35, poz. 180)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA