fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dofinansowanie niepełnosprawnego na zasiłku przedemerytalnym

Zakład planuje zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, pobierającą zasiłek przedemerytalny. Czy od 1 marca br. będzie się należało dofinansowanie wynagrodzenia tego pracownika?
Tak. Jeżeli pracownik przedstawi w zakładzie tylko decyzję o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego, to pracodawca będzie mógł po 1 marca 2011 r. uzyskiwać na niego pomoc publiczną z PFRON, czyli miesięczne dofinansowanie.
To dlatego że otrzymywanie zasiłku przedemerytalnego nie oznacza ustalonego prawa do emerytury.
Po wskazanej dacie tylko na wynagrodzenia pracowników z ustalonym prawem do emerytury (potwierdzone decyzją), którzy będą mieli orzeczenie w stopniu lekkim lub umiarkowanym, przestanie przysługiwać miesięczne dofinansowanie.
Przypominam, że ta zasada będzie obowiązywała dopiero od wynagrodzeń wypłaconych za marzec, czyli albo do końca marca lub do 10 kwietnia br.
Zatem pracodawca nie ujmie pracowników z prawem do emerytury we wniosku Wn-D składanym za marzec do 20 kwietnia 2011 r. Nadal jednak będzie ich wliczał do wskaźników osób niepełnosprawnych i ogółem (ustalając np. efekt zachęty), jeśli pozostaną  w zatrudnieniu.
A ci pracownicy zachowają swoje uprawnienia pracownicze, wynikające z rozdziału 4 ustawy o rehabilitacji (m.in. korzystanie z pomocy indywidualnej, jeżeli pracodawca ma lub miał status zakładu pracy chronionej i posiada środki na koncie zfron).
Autorka jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 
Czytaj również:
Więcej informacji o:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA