Pracodawcy boją się skutków narzucania układów zbiorowych

Administracyjne narzucanie wybranym placówkom służby zdrowia ponadzakładowych układów zbiorowych pracy pogorszy ich pozycję na rynku – uważa PKPP Lewiatan
Pracodawcy protestują przeciwko proponowanym przez resort pracy zmianom w art. 24118 kodeksu pracy. Nowelizowane przepisy mają zwiększyć liczbę placówek służby zdrowia objętych ponadzakładowym układem zbiorowym zawartym przez właściwego ministra lub organ samorządu terytorialnego. Wskutek tej zmiany, postulowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, poszczególne zakłady opieki zdrowotnej będą musiały stosować układy pracy wynegocjowane przez inne podmioty.Pracodawcy uważają, że projekt ten, a także obecnie obowiązujące przepisy dotyczące szerszego stosowania układów zbiorowych na podstawie rozporządzenia ministra pracy mogą naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Narzucanie wybranym pracodawcom postanowień takiego układu stawia ich w dużo gorszej sytuacji w stosunku do pracodawców nieobjętych tym obowiązkiem. Lewiatan uważa, że dodatkowe obciążenia, wynikające ze stosowania ponadzakładowego układu, obniżą konkurencyjność poszc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL