Początkujący przedsiębiorca płaci mniej

SPINKA
Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za siebie trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Składki do ZUS płaci się niezależnie od tego, czy w danym miesiącu biznes przynosi dochód, czy stratę. Brak przychodów nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ten, kto rozpoczyna działalność, może jednak skorzystać z ulgi i opłacania składek od preferencyjnej podstawy. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy mogą na to liczyć.Przez 24 miesiące kalendarzowe od startu własnego biznesu początkujący przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca 2007 r. podstawa ta wynosi 280,80 zł. Z preferencyjnych zasad korzystają osoby, które:- w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności nie prowadziły innej pozarolniczej działalności,- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalnośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL