fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Pracodawcy i ZUS utrudniają dostęp do emerytur pomostowych

Aż 3 tys. osób złożyło w 2010 r. do PIP skargi dotyczące pomostówek
– Pracodawcy zarejestrowali wiele osób zatrudnionych w szkodliwych warunkach, ale jest też grupa, której nie chcą uwzględnić w zgłoszeniu do ZUS i opłacać za nią dodatkowej składki. Trudno oszacować, ile osób pozbawiają w ten sposób prawa do emerytury pomostowej. Pracownicy mogą liczyć na pomoc Państwowej Inspekcji Pracy i składają skargi, prosząc o kontrole – mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
[srodtytul]Kontrola ewidencji to za mało[/srodtytul]
Od stycznia 2010 r. inspektorzy PIP są uprawnieni do kontroli ewidencji osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kontrola prowadzona w wyniku skargi pracownika w związku z niewpisaniem go do ewidencji zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze może skutkować nakazaniem pracodawcy umieszczenia danej osoby w tej ewidencji, jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki.
– [b]Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że pracodawcy nie wypełniają w sposób rzetelny i pełny swoich obowiązków wynikających[/b] z art. 226 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/1900_89/DU1974Nr%2024poz%20141.asp]kodeksu pracy[/link], dotyczących oceny ryzyka zawodowego. W toku prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka powinny zostać sprawdzone wszystkie czynniki środowiska pracy oraz czynniki wynikające ze sposobu jej wykonywania – mówi Danuta Rutkowska, rzeczniczka głównego inspektora pracy.
[wyimek]Inspektor nie może nakazać firmie badań, by dowieść szkodliwych warunków pracy[/wyimek]
Niestety, możliwości inspektorów wpisania pracownika do ewidencji zatrudnionych w szczególnych lub szkodliwych warunkach są ograniczone. Trudności organów PIP wynikają z braku możliwości sprawdzenia parametrów tych czynników u pracodawcy oraz odniesienia tych wartości do wskazanych w ustawie.
Jest szansa, że wkrótce ulegną zmianie niekorzystne dla PIP przepisy.
[srodtytul]Zmuszą do badań[/srodtytul]
Inspekcja zyska nowy środek prawny przewidujący możliwość nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w razie konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Taki projekt zmian w ustawie o PIP przyjęła już Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej.
[srodtytul]Ubezpieczyciel odmawia[/srodtytul]
Jest wiele kontrowersji dotyczących uznania pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze także przez ubezpieczyciela.
– Mamy sygnały, że ZUS nie chciał uznać prawa do emerytury pomostowej pracownika, mimo że firma potwierdzała szkodliwe czynniki w środowisku pracy, płaciła składkę i spełnione były wszystkie ustawowe kryteria. Nie są to jakieś wielkie cyfry, ale ludzie nie czują się pewnie i do końca nie mają pewności, czy otrzymają swoje świadczenia, gdy złożą wniosek o pomostówkę – twierdzi Henryk Nakonieczny, ekspert NSZZ „Solidarność”.
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora:
[mail=t.zalewski@rp.pl]t.zalewski@rp.pl[/mail][/i]
[ramka][b]Czytaj też [link=http://www.rp.pl/artykul/212825,612684-Niewielu-chetnych-poszlo-na-pomostowki.html]Niewielu chętnych poszło na pomostówki[/link] [/ramka][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA