Więcej menedżerów z rad nadzorczych płaci na zdrowie

Od dziesięciu dni członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy otrzymują świadczenie pieniężne za pełnienie funkcji. Muszą jednak posiadać w Polsce miejsce zamieszkania
Rada ma obowiązek odprowadzać za nich co miesiąc składkę zdrowotną już od października bieżącego roku. Tę i inne modyfikacje przewiduje nowela z 24 sierpnia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 166, poz. 1172). Większość zmian weszła w życie 29 września, ale część stosujemy od 1 października.Dotychczas osoby te były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, pod warunkiem że pobierały świadczenie pieniężne za pełnienie funkcji. Gdy otrzymywały też – obok takiego wynagrodzenia – diety za podróż służbową lub zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych, składkę trzeba było wówczas odprowadzić od zsumowanego wynagrodzenia, diet i zwrotu. Inaczej sprawa wyglądała, gdy członek rady nadzorczej nie dostawał świadczenia pieniężnego, tylko diety i zwrot kosztów.W takiej sytuacji w ogóle nie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Według takich zasad należało ich rozliczać jeszcze za...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL