fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynajem szalunków dla zagranicznego oddziału

Polskie przedsiębiorstwo wynajmuje szalunki swojemu oddziałowi samobilansującemu położonemu i zarejestrowanemu dla VAT na terytorium Irlandii. Czy czynsz najmu powinien być udokumentowany fakturą VAT (z adnotacją, że czynność podlega opodatkowaniu u nabywcy zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT). A może notą obciążeniową z uwagi na to, że oddział osoby prawnej nie jest, w myśl aktualnych przepisów, odrębnym podatnikiem VAT?
Aby można było mówić o świadczeniu usługi, muszą istnieć dwa odrębne podmioty - usługodawca i usługobiorca. O tym że usługa musi być wykonywana na rzecz innego podmiotu, przekonuje również brzmienie art. 27 112 dyrektywy VAT z 2006 r., który tylko wyjątkowo i to pod warunkiem konsultacji z ciałami doradczymi Unii (Komitetem ds. podatku od wartości dodanej) dopuszcza możliwość uznania za usługę świadczeń dla samego siebie, a i to tylko wóupna takich usług od innego podmiotu podatek nie podlegał odliczeniu. Skoro brak takich wyjątkowych regulacji w ustawie o VAT, to wykonanie świadczeń na rzecz własnej działalności nie jest usługą.Oddział przedsiębiorstwa nie ma statusu podatnika w kontaktach ze swoją centralą. W związku z tym obciążenie kosztami przez centralę swojego zagranicznego oddziału nie jest świadczeniem usług na rzecz tego ostatniego. Po stronie oddziału nie wchodzi więc w grę import usług (tak ETS w orzeczeniu w sprawie C-210/04, Ministero dell'Econo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA