fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłata rejestracyjna nie powinna zwiększać podstawy obliczenia VAT od dostawy auta

Wliczanie opłat za rejestrację pojazdów do podstawy opodatkowania VAT przy sprzedaży samochodów jest sprzeczne z zasadami wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Tak uważa Komisja Europejska, która z tego powodu wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przez Polskę i Portugalię prawa wspólnotowego
W uzasadnieniu swojej opinii Komisja powołała się na tezy wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1 czerwca 2006 r. w sprawie De Danske Bilimporthrer przeciwko Skatteministeriet (C-98/05).[srodtytul]Sprawa duńska [/srodtytul]Kwestią sporną był tu sposób obliczania VAT od wynagrodzenia z tytułu sprzedaży samochodu w sytuacji, gdy jednym z elementów kalkulacyjnych tego wynagrodzenia jest opłata za dopuszczenie pojazdu do ruchu (opłata rejestracyjna), uiszczona przez sprzedawcę w imieniu nabywcy. Duński sąd wystąpił do ETS z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni przepisów wspólnotowych w tym zakresie.Miał wątpliwości, czy omawiana opłata rejestracyjna jest opłatą w rozumieniu art. 11 A ust. 1 lit. a VI dyrektywy (obecnie odpowiednikiem tego przepisu jest art. 78 lit. a dyrektywy 2006/112/WE, dalej zwanej 112 dyrektywą) i w konsekwencji czy należy ją wliczać do podstawy opodatkowania VAT przy dostawie (sprzedaży) samochodów.[srodtytul]Brak z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA