fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy decyzje spółki zapadają w Unii, należy się jej zwrot podatku

Zaświadczenie o rejestracji firmy w jednym kraju Wspólnoty uprawnia do zwrotu VAT od zakupów dokonanych w innym. Jednak organy skarbowe mogą sprawdzić, gdzie jest faktycznie siedziba firmy
Taki wyrok wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Odpowiadał na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu w sprawie spółki, która prowadziła firmę transportową, zarejestrowanej dla potrzeb VAT w Luksemburgu.Jedynym jej wspólnikiem była spółka Planzer Transport AG z siedzibą w Szwajcarii. Po zakupie paliwa w Niemczech wystąpiła ona do niemieckich organów skarbowych o zwrot VAT naliczonego. Do wniosku dołączyła dokument wydany w Luksemburgu (zgodnie z wzorem z załącznika B do VIII dyrektywy UE) zaświadczający, że jest podatnikiem VAT tym kraju. A to uprawniało do zwrotu.Niemieckie władze skarbowe odmówiły zwrotu.-Z informacji uzyskanych z Biura Wymiany Informacji z Zagranicą wynika, że spółka nie ma linii telefonicznej pod adresem wskazanym w zaświadczeniu. Nie może więc mieć tam siedziby. W rzeczywistości znajduje się ona w Szwajcarii, czyli poza Unią Europejską. Nie może więc żądać zwrotu VAT na podstawie § 18 ust.9VIII dyrektywy - wyjaśnił...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA