Także osoby fizyczne nie powinny płacić podatku przy wymianie udziałów

Udziały (akcje) otrzymane przez osoby fizyczne i spółki osobowe w ramach transakcji wymiany udziałów nie powinny być opodatkowane
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prawo unijne stało się częścią polskiego porządku prawnego. W konsekwencji nieterminowa, niewłaściwa lub niepełna implementacja unijnych dyrektyw uprawnia obywateli (osoby prawne, inne podmioty) państwa członkowskiego do bezpośredniego powoływania się na ich przepisy.Naszym zdaniem są podstawy, aby sądzić, że niepełna implementacja miała miejsce w odniesieniu do dyrektywy Rady z 23 lipca 1990 r. (nr 90/434/EWG) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w razie łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich. Jej celem jest zapewnienie neutralności podatkowej transakcji restrukturyzacyjnych (łączenie, podział, wydzielenie, wniesienie aktywów i wymiana udziałów) z udziałem spółek z różnych państw członkowskich.Dyrektywa ta umożliwia odroczenie momentu opodatkowania ewentualnie uzyskanych dochodów (zysków...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL