fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak odzyskać akcyzę za samochód z UE

Krzysztof Stefanowicz, dyrektor zespołu ds. cła i akcyzy w spółce KMPG
Nieznane, Raf Rafał Guz
Eksperci pomagają czytelnikom w staraniach o zwrot podatku. Czy można wznowić postępowanie, jeżeli upłynął termin odwołania się od decyzji wydanej przez organ celny? Jak wyliczyć kwotę zwrotu? Czy można poprawić błędy popełnione w korekcie deklaracji podatku akcyzowego? To niektóre z pytań padających podczas środowego dyżuru telefonicznego w naszej redakcji. Odpowiedzi udzielał Krzysztof Stefanowicz, dyrektor zespołu ds. cła i akcyzy w spółce KMPG.
W 2004 r. kupiłem w Niemczech używane audi (rok produkcji 1991). Zapłaciłem od niego prawie 6 tys. zł akcyzy. W 2006 r. wystąpiłem o zwrot całej tej kwoty. Naczelnik urzędu celnego odmówił. Teraz zamierzam odwoływać się od tej decyzji. Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zrozumiałem jednak, że zwraca się tylko część akcyzy zapłaconej przed rejestracją. Czy wcześniejszy wniosek o zwrot całego podatku nie odbiera mi możliwości złożenia odwołania od decyzji urzędu celnego? Czy w odwołaniu powinienem wystąpić o zwrot całości (konsekwentnie, jak w pierwotnym wniosku), czy też o zwrot tej nadpłaconej części?
Nie Wyrok ETS z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Macieja Brzezińskiego (sygn. C-313/05) wskazuje jednoznacznie, że nakładanie w Polsce na samochody sprowadzane z krajów Unii Europejskiej podatku akcyzowego wyższego niż wynikający z zastosowania podstawowych stawek 3,1 proc. lub 13,6 proc. ceny nabycia (w zależności od pojemności silnika) jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Oznacza to, że różnica między kwotą faktycznie zapłaconą a należną według podstawowej stawki jest nadpłatą. Osoba, która jej dokonała, ma prawo wystąpić o stwierdzenie nadpłaty do organu podatkowego (w wypadku importu jest nim naczelnik urzędu celnego), który pobrał akcyzę i do którego została złożona deklaracja akcyzowa. Do wniosku dołącza się korektę pierwotnej deklaracji podatkowej. Następnie organ celny wydaje decyzję stwierdzającą nadpłatę lub odmawiającą jej stwierdzenia. Warto też pamiętać, że jeżeli jest pozytywna, tzn. prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości, nadpłata może być zwrócona nawet bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
Gdy jednak decyzja naczelnika urzędu celnego jest negatywna (tak, jak to było w pana sytuacji), można złożyć od niej odwołanie do organu drugiej instancji, czyli w tym wypadku do dyrektora izby celnej. Fakt, że pierwotny wniosek dotyczył zwrotu kwoty wyższej niż faktyczna nadpłata, nie powinien być przeszkodą. Organ jest bowiem w przeprowadzonym postępowaniu zobowiązany z urzędu ustalić rzeczywistą kwotę nadpłaty i zwrócić ją podatnikowi. Oznacza to, że składając odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celnego i występując ponownie o stwierdzenie nadpłaty, może pan zażądać już właściwej kwoty, wyliczonej zgodnie z wyrokiem ETS. Byłoby jednak wskazane, aby uzasadnił pan, z czego wynika różnica między wcześniej wnioskowaną kwotą akcyzy do zwrotu a tą, którą wskazuje pan obecnie w odwołaniu. W tym celu należy złożyć wyjaśnienia do korekty, powołując się w nich na wyrok ETS.
Kupiłem w Austrii samochód osobowy o pojemności 1,8 litra. Kosztował, w przeliczeniu, 15 tys. zł. Zapłaciłem od niego prawie 10 tys. zł akcyzy. Ile powinienem był zapłacić zgodnie z wyrokiem ETS?
Podana przez pana kwota zapłaconego podatku wskazuje, że naliczono go ze stawką 65 proc. Tymczasem dla pojazdu o pojemności silnika do 2 l stawka ta powinna wynosić 3,1 proc. Oznacza to, że podatek, zgodnie z wyrokiem ETS, wynosi około 460 zł. Może pan zatem ubiegać się o zwrot około 9540 zł akcyzy. Jest to kwota nadpłacona, której pobór był niezgodny z art. 90 traktatu Wspólnot Europejskich.
W 2004 r. sprowadziłem z Belgii 7-letni samochód. Aby go zarejestrować, musiałem zapłacić akcyzę w urzędzie celnym. Następnie wystąpiłem o jej zwrot. Urząd odmówił mi, a jego decyzję otrzymałem w marcu 2005 r. Uznając, że nie mam szans na odzyskanie pieniędzy, dotychczas nie odwoływałem się od tej decyzji. Czy obecnie, po wyroku ETS, mogę jeszcze raz wystąpić do urzędu celnego o zwrot akcyzy?
Tak Zgodnie z ordynacją podatkową orzeczenie ETS jest przesłanką do wznowienia postępowania, jeżeli ma ono wpływ na treść wydanej decyzji. Należy ocenić, że tak właśnie jest w pana wypadku.
Jeśli akcyza zapłacona w momencie sprowadzania auta do Polski była wyższa niż należna, to wyrok Trybunału daje panu prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaty. To, że wcześniej organ podatkowy odmówił jej stwierdzenia, a zarazem zwrotu podatku, nie ma znaczenia. Ponieważ minęły już terminy na złożenie odwołania od decyzji naczelnika urzędu celnego, pozostaje panu wznowienie postępowania. Następuje ono albo z urzędu, albo na wniosek strony. W tej sytuacji trudno raczej liczyć, że urząd sam wznowi postępowanie, zatem powinien pan złożyć wniosek w tej sprawie. Należy skierować go do urzędu, który wydał decyzję, i powołać się na wyrok ETS jako podstawę wznowienia. Do wniosku trzeba dołączyć korektę deklaracji AKC-U.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA