Podatki

Fiskus nie pomaga w spłacie kredytów

Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na jej nabycie, nie zawsze korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Łodzi (PB I-3/4117/IN-18/US/2007/AM).
W 2006 r. podatniczka nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zakup sfinansowała częściowo kredytem hipotecznym. Jednak w listopadzie 2006 r. sprzedała swoje prawo do lokalu za 128 tys. zł, a część z tych pieniędzy przeznaczyła na spłatę zaciągniętego kredytu. Według podatniczki przychód uzyskany z tej sprzedaży, w części wydanej na spłatę kredytu, jest zwolniony z podatku dochodowego. Podatniczka wskazała na przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku. Wynika z nich, że zwolnione od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, również kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania tych przychodów. W opinii podatniczki, przepisy te można stosować m.in. w sytuacji, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostają na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na kupno właśnie zbywanej nieruchomości. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi był innego zdania. "W cytowanym przepisie wyraźnie wskazano, że przychód, czy spłacony nim kredyt, winien być przeznaczony na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W analizowanej sytuacji mamy natomiast do czynienia ze spłatą kredytu w celu zbycia przedmiotowego prawa do nieruchomości" - napisał w swojej decyzji.
Nie byłoby przeszkód do stosowania zwolnienia, gdyby podatniczka uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyła na nabycie innej, nowej nieruchomości mieszkalnej. Celem tego zwolnienia nie jest bowiem udzielenie pomocy w spłatach należności związanych z wcześniejszym zakupem nieruchomości, której podatnik właśnie się pozbył - uznał dyrektor IS. źródło: http://sip.mf.gov.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL