Bierzesz sprzęt w leasing, możesz odliczać koszty

Nieznane
Dzięki leasingowi możemy wykorzystywać w działalności potrzebne nam urządzenia. Płacimy za to, ale wydatki można zaliczać do kosztów podatkowych. To nie budzi wątpliwości. W praktyce pojawiają się jednak problemy, np. jak rozliczyć opłaty, gdy leasingowany sprzęt skradziono albo przejęliśmy go po innej firmie
Natomiast umowa leasingu finansowego musi spełniać następujące warunki: ¦ jest zawarta na czas oznaczony, ¦ suma ustalonych opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ¦ zawiera postanowienie, że odpisy amortyzacyjne w podstawowym okresie umowy nalicza korzystający. Leasing dzielimy - w zależności od tego, jakie wywołuje skutki podatkowe - na operacyjny i finansowy.Podstawowe zasady rozliczenia są takie:¦ leasing operacyjny - środek trwały amortyzuje leasingodawca, jego przychodem są opłaty ustalone w umowie, natomiast korzystający zalicza je do kosztów, ¦ leasing finansowy - przychodem leasingodawcy jest jedynie odsetkowa część opłaty, jest ona także kosztem u leasingobiorcy, który może również naliczać odpisy amortyzacyjne.Z umową leasingu operacyjnego mamy do czynienia, jeżeli:¦ zawarta jest na czas oznaczony, wynoszący co najmniej: - 40 proc. normatywnego o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL