fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Pozwolenie na budowę jest ważne dwa lata

Otrzymałem pozwolenie na budowę. Nigdy nie zakończyłem rozpoczętej budowy, ponieważ zabrakło mi środków na jej kontynuację. Teraz, po sześciu latach, chciałbym ją dokończyć. Czy najpierw muszę odnowić pozwolenie? - pyta czytelnik DF.
Pozwolenie na budowę jest ważne tylko dwa lata. Mówi o tym art. 37 prawa budowlanego (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.). Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata. W przypadku czytelnika ten okres jest sporo dłuższy. Musi więc ponownie wystąpić do starostwa o pozwolenie na budowę.
Wcześniej radzę sprawdzić, czy dla terenu, na którym zamierza budować, obowiązuje miejscowy plan. Od 1 stycznia 2004 r. w wielu gminach przestały obowiązywać stare miejscowe plany. Wiele z nich uchwaliło już nowe. Nie oznacza to, że na terenach pozbawionych planów nie można w ogóle budować. Jest to możliwe, ale zanim uzyska się pozwolenie na budowę, trzeba zdobyć decyzję ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta.Może być i tak, że działka, na której czytelnik rozpoczął budowę, została przeznaczona w nowym planie na publiczną inwestycję, np. drogę. Aby się o tym przekonać, trzeba się udać do siedziby gminy.
Oczywiście zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że jego działka w nowym planie straciła na atrakcyjności, tzn. nie można z niej (lub jej części) korzystać w dotychczasowy sposób. Wtedy można wystąpić do gminy o odszkodowanie lub jej odkupienie. Gmina może zaoferować także inną nieruchomość. Mówi o tym art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r. nr 80, poz. 7017 ze zm.).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA