Nieruchomości

Właściciele będą częściej kontrolować swoje budynki

Osoby, które popełniły samowolę budowlaną, mogą od 20 czerwca zalegalizować ją za darmo. Właściciele będą zobowiązani minimum dwa razy w roku kontrolować stan techniczny swoich budynków
Za legalizację domu (innego obiektu budowlanego) wybudowanego bez dopełnienia formalności trzeba sporo zapłacić. Za dom jednorodzinny50 tys. zł, a za garaż -25 tys. zł.
Od 20 czerwca będzie okazja zalegalizować budowlę za darmo. Sprawi to obowiązująca od tej daty nowelizacja prawa budowlanego z 10 maja 2007 r. (DzU nr 99, poz. 665). To szansa dla wielu osób, jednak nie dla wszystkich. Z bezpłatnej legalizacji skorzystają ci, którzy zakończyli budowę obiektu (lub go rozbudowali, nadbudowali) po 31 grudnia 1994 r., ale przed 11 lipca 1998 r. Ponadto nie występowali do 11 lipca2003 r. o pozwolenie na użytkowanie obiektu, a nadzór budowlany nie prowadził w stosunku do nich postępowania. Dodatkowy warunek jest taki, że przed tą datą przez pięć lat użytkowali budynek (lub inny obiekt) będący samowolą budowlaną.
Ale uwaga! Czasu na darmową legalizację jest mało. Można to zrobić tylko dokońca2007 r. Powodem wprowadzenia zmian jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z18 października2006 r. (sygn. P27/05). Stwierdził on niekonstytucyjność dwóch przepisów przejściowych. Na ich podstawie pobierano opłatę od osób, które rozpoczęły postępowanie legalizujące samowolę popełnioną przed11 lipca2003 r. Zmiany czekają również właścicieli i zarządców obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej2000 mkw. lub o powierzchni dachów co najmniej 1000 mkw., czyli m.in. magazynów, hal produkcyjnych oraz targowych, sklepów, biurowców, niektórych budynków wielorodzinnych, a także użyteczności publicznej, m. in.: szpitali, przychodni, ośrodków wypoczynkowych. Minimum dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada będą musieli przeprowadzać kontrole stanu technicznego swoich obiektów. Nowelizacja nie zwalnia właścicieli z kontroli już obowiązujących odbywających się raz w roku oraz co pięć lat. Może się więc zdarzyć, że w jednym roku zarządca budynku będzie musiał czterokrotnie go sprawdzać. Jeśli tego nie zrobi, powiatowy inspektor może nałożyć mandat w wysokości maksymalnie 500 zł, a sąd grodzki ma prawo ukarać go grzywną. Wszyscy właściciele i zarządcy, a nie tylko ci, których obiekty mają powierzchnię minimum2000 mkw. lub powierzchnię dachów co najmniej1000 mkw., będą musieli przeprowadzać kontrole za każdym razem, gdy zmienią się warunki atmosferyczne, np. gdy będą wiać silne wiatry lub wystąpią wielodniowe śnieżyce, wskutek czego zostanie uszkodzony budynek (inny obiekt) lub powstanie niebezpieczeństwo uszkodzenia. Za brak tych kontroli grozi im grzywna wynosząca minimum1000zł. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo obiektów. Zostały wprowadzone po głośnej katastrofie hali targowej w Katowicach. Kontrola przeprowadzona po tej tragedii wykazała duże zaniedbania. Ustawodawca jednak w trosce o nasze bezpieczeństwo przesadził. Trudno będzie właścicielowi lub zarządcy wielu obiektów ocenić, czy wiejący wiatr lub padający śnieg może spowodować w jego budynku stan zagrożenia. Będzie więc wzywać osobę z uprawnieniami, a ta przeprowadzi kontrolę. To będzie kosztowne i niełatwe zdanie. Jedynym wyjściem jest opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu (art. 60 prawa budowlanego), precyzyjnie wskazującej, kiedy w danym obiekcie może powstać zagrożenie i potrzebna będzie kontrola. ¦
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL