fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Zwolnienia tylko po zawiadomieniu

Od tego roku nie płacimy podatku od darowizn i spadków uzyskanych od najbliższych. Jednakże warunkiem tego zwolnienia jest zawiadomienie urzędu skarbowego o darowiźnie lub spadku
W celu skorzystania ze zwolnienia trzeba wypełnić formularz, którego wzór zawiera rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych ( DzU nr 243, poz. 1762). Zwolnienie dotyczy darowizn i spadków uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. Gdy chodzi o spadki, decyduje data śmierci spadkodawcy.
Formularz, oznaczony symbolem SD-1, ma formę podobną do znanych nam formularzy PIT. Oprócz danych identyfikujących obdarowanego czy spadkobiercę podaje się w nim informacje o sposobie nabycia własności rzeczy lub praw (np. dziedzicznie, zapis, zachowek, darowizna, nabycie praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy), dane dotyczące dokumentu będącego podstawą nabycia (np. testament, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie praw do spadku, umowa).
W SD-1 muszą się też znaleźć dane dotyczące rodzaju uzyskanych rzeczy i praw majątkowych (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow... mkw., środki pieniężne), informacje o miejscu ich położenia i wartości rynkowej.
Zgłoszenie jest podstawowym warunkiem skorzystania z nowego zwolnienia. Niedopełnienie go oznacza konieczność zapłacenia podatku według zasad odnoszących się do nabywców należących do I grupy podatkowej. Nie ma obowiązku zgłoszenia, gdy podstawą nabycia dóbr był akt notarialny. Dotyczy to w praktyce wszystkich umów darowizny obejmujących nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz własnościowe prawa spółdzielcze, bo te musi spisać notariusz.
Nie trzeba też zgłaszać darowizn, których wartość wraz z ewentualnymi darowiznami uzyskanymi od tej samej osoby wciągu ostatnich pięciu lat nie przekroczyła kwoty wolnej, tj. 9637 zł.
Warunkiem zwolnienia darowizn pieniężnych jest -oprócz zgłoszenia -przekazanie ich na rachunek bankowy obdarowanego lub jego rachunek w SKOK albo przekazem pieniężnym. W zgłoszeniu trzeba wskazać sposób przekazania pieniędzy, a także nazwę banku (SKOK).
Co ważne, nie wolno spóźnić się ze zgłoszeniem. Spadkobiercy mają na zgłoszenie miesiąc, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Dla obdarowanych, gdy darowizna nie ma formy notarialnej, termin ten biegnie od dnia spełnienia świadczenia, czyli wręczenia darowizny. W wypadku darowizn pieniężnych zgłoszenie na SD-1 obdarowany musi złożyć w urzędzie skarbowym albo nadać listem poleconym najpóźniej w miesiąc od dnia, w którym uzyska możność dysponowania pieniędzmi, a więc gdy znajdą się one na jego rachunku bankowym, uzyska przekaz pocztowy albo zawiadomienie z poczty o możliwości ich pobrania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA