Podatki

Pomysł ministra finansów na niższy VAT w budownictwie społecznym

Ministerstwo Finansów skierowało wczoraj do uzgodnień międzyresortowych kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Tym razem chodzi głównie o tzw. zwrot podatku w budownictwie
Rządowa nowelizacja odnosi się do art. 146 ust. 1 pkt 2 obecnej ustawy, który ogranicza do 31 grudnia 2007 r. prawo stosowania 7-proc. stawki VAT do usług budowlanych. Jest to konieczne, bo Polska musi przestrzegać regulacji wspólnotowych. Pozwalają one stosować preferencje tylko do czasu, który został uzgodniony w negocjacjach przedakcesyjnych. Dla nas ów okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2007 r. Oznacza to podwyżkę VAT na usługi budowlane do 22 proc.
Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wprowadzenie długo oczekiwanej definicji tzw. budownictwa społecznego. Zgodnie z projektem resortu 7 proc. VAT miałby nadal obowiązywać przy sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 220 mkw. i mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych do 120 mkw., bo te zostałyby uznane za budownictwo społeczne. Niższą stawką zostałyby objęte również noclegownie, domy dla bezdomnych oraz część ich remontów.
Projekt zawiera zastrzeżenie, że wszystkie obiekty korzystające z 7 proc. stawki VAT muszą mieć pozwolenie na budowę lub remont. Ta stawka nie byłaby przewidziana dla garaży, miejsc postojowych, basenów, saun, siłowni, solariów. Gdyby budynek mieszkalny miał powierzchnię przekraczającą odpowiednio 220 lub 120 mkw., to stawka 22 proc. objęłaby tylko część przekraczającą ustawowe limity. W odpowiednich proporcjach obliczano by również podatek od remontów - inaczej dla 120 lub 220 mkw. domu lub lokalu, a inaczej dla ich pozostałej powierzchni. Definicja budownictwa społecznego nie będzie miała zastosowania do remontów w budynkach dwu i wielomieszkaniowych. Korzystałyby one ze stawki 7 proc. tylko wtedy, gdy wartość zużytych materiałów nie przekroczyłaby 50 proc. kwoty należnej za remont. Ministerstwo przewidziało również zmiany innych przepisów ustawy o VAT. Określa je jako doprecyzowujące. Problem w tym, że w Sejmie znajduje się już inny rządowy projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących VAT. Zakończyła nad nim prace specjalna podkomisja, a 14 czerwca stanie się on przedmiotem obrad Komisji Finansów. Legislacyjnie projekt ten jest więc znacznie bardziej zaawansowany, a to praktycznie uniemożliwia połączenie obydwu przed uchwaleniem pierwszego. Według założeń ma on wejść w życie jeszcze w tym roku, a ten z definicją budownictwa społecznego -od 1 stycznia 2008 r. W Komisji Finansów zapewniono nas, że nowy pomysł MF nie opóźni prac nad kompleksową nowelą. Jeśli zmiany dotyczące budownictwa społecznego zostaną uchwalone później, zmienią ustawę przyjętą wcześniej. Oznacza to jednak dwie szybkie zmiany przepisów w krótkim czasie. -Woleliśmy taką wersję niż opóźnianie prac nad kompleksową nowelizacją ustawy o VAT - wyjaśnia Jakub Lutyk, rzecznik prasowy MF.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL