fbTrack

Nieruchomości

Wydatki większe niż przychody

Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Nieznane
W naszej spółdzielni stwierdzono dużą nadwyżkę wydatków (kosztów) nad przychodami. Jakie są możliwe sposoby jej zlikwidowania? Czy można podnieść bieżące opłaty? Obawiamy się, że spowoduje to duże podwyżki czynszu. Czy możliwe jest podjęcie decyzji o niewykonywaniu remontów i przeznaczenie środków z funduszu remontowego na jej zmniejszenie? Tego domaga się rada nadzorcza naszej spółdzielni. (nazwisko znane redakcji)
Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
- Należy sprawdzić, czy nierównowaga kosztów i przychodów nie wynika z ukrytej straty z lat poprzednich, powstałej z powodu innej działalności spółdzielni niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W przypadku, gdyby okazało się, że do kosztów w latach poprzednich zostały zaliczone koszty niepowstałe w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, wówczas za straty te nie odpowiadają członkowie spółdzielni. Spółdzielnia powinna pokryć je z nadwyżki bilansowej, względnie z funduszu podstawowego. Natomiast fundusz remontowy jest funduszem celowym; nie pokrywa się z niego strat bilansowych spółdzielni. Prawdopodobnie rada nadzorcza państwa spółdzielni chce ukryć swoją beztroskę w podejmowaniu decyzji w latach poprzednich w zakresie wysokości obowiązującej stawki i stąd powstała nadwyżka kosztów nad przychodami. Co można zrobić w tej sytuacji? W kolejnych latach możecie państwo starać się pokryć tę nadwyżkę z wpływów z eksploatacji. Można również zmniejszyć odpis na fundusz remontowy w przypadku, gdy potrzeby remontowe poszczególnych nieruchomości nie wymagają dużych nakładów. Niedopuszczalne jest jednak pokrycie ujemnego wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi pieniędzmi ze zgromadzonego funduszu remontowego.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL