fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przekształcanie spółdzielni w spółki tylko teoretycznie jest niemożliwe

Od wielu lat obserwujemy przekształcania spółdzielni w spółki handlowe. Mimo że prawo spółdzielcze nie zawiera przepisów umożliwiających takie przekształcenia, a orzecznictwo Sądu Najwyższego raczej przeciwdziała temu zjawisku
Dochodzi jednak do takich przekształceń. Spółdzielnie mają bowiem niezrozumiałą formę własności, niestabilne organy uniemożliwiające zarządzanie w warunkach konkurencji, brak im też możliwości wchłaniania kapitału z zewnątrz. W spółdzielniach pracy zaś nadmierna ochrona trwałości spółdzielczego stosunku pracy skutkuje wysokimi jej kosztami.Skutkiem tego stanu są masowe upadłości i likwidacje - wskazują nasi rozmówcy.Gorącym zwolennikiem umożliwienia spółdzielniom przekształcania się w spółki jest prof. Stanisław Sołtysiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, partner w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak). - Zasada równości głosów niezależnie od wielkości wnoszonego kapitału i inne cechy spółdzielni, np. duże kompetencje związków spółdzielczych oraz związane z tym koszty, nie odpowiadają części spółdzielni i jej członkom. Upatrują oni w tych rozwiązaniach istotnych barier w zdobywaniu nowych inwestorów, a nawet uzyskiwaniu bie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA