fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Właściciele powinni zorganizować się sami

Renata Krupa-Dąbrowska
Wspólnoty mieszkaniowe to małe społeczności, które łączy jedno: nieruchomość. Tworzą je właściciele lokali w budynku lub budynkach położonych na tej samej działce
Od31 lipca w budynkach spółdzielczych, w których wszystkie lokale są własnością prywatną, powstaną z mocy przepisów wspólnoty mieszkaniowe. Nie trzeba ich nigdzie rejestrować. Ale wszyscy właściciele muszą się spotkać, by podjąć taką decyzję. I tu powstaje pytanie, kto ma zorganizować i poprowadzić takie zebranie.
- Najlepiej jeżeli zajmie się tym grupa właścicieli. Zawsze też można o to poprosić zarząd spółdzielnie - radzi Aleksander Snarski, prawnik i ekspert rynku nieruchomości z Polskiego Stowarzyszenia Zarządców. Decyzje podejmuje się w formie uchwały, ale...
Inne jednak będzie zebranie małej, a inne dużej wspólnoty. Pierwsze tworzy maksymalnie siedem lokali‚ drugie -minimum osiem. W małych wspólnotach mieszkaniowy decyzje podejmuje się jednomyślnie. To trudne. Dlatego wiele z nich decyduje (w formie uchwały), że będą się kierować przepisami ustawy o własności lokali (dalej: uwl) dotyczącymi dużych wspólnot mieszkaniowych. Na pierwszym zebraniu właściciele powinni przede wszystkim wybrać zarząd. Zarząd można powierzyć w trybie art. 18 uwl osobie fizycznej (np. posiadającej licencję zarządcy) lub prawnej albo wybrać go w trybie art. 20 uwl. -Ta ostatnia forma jest znacznie prostsza - twierdzi Snarski. - Nie wymaga np. obecności notariusza na zebraniu. Jest więc lepsza dla początkującej wspólnoty. W skład zarządu może wejść każdy, nie tylko właściciele. Mogą to być jednak wyłącznie osoby fizyczne. Zebrania wspólnoty różnią się od zwykłych zebrań. Nikt nie stwierdza, czy istnieje na nich kworum. O tym, czy uchwała została podjęta, decyduje to, czy za jej podjęciem wypowiedziała się większość właścicieli. Właściciele głosują udziałami w nieruchomości wspólnej. Im większą powierzchnię ma lokal, tym większą liczbą głosów dysponuje jego właściciel. Wybrany zarząd najpierw wyrabia pieczątkę wspólnoty, uzyskuje w urzędzie statystycznym zaświadczenia i numer REGON, zawiera umowę na prowadzenie rachunku bankowego oraz zgłasza się do urzędu skarbowego po decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP. I dopiero wtedy rozpoczyna swoją działalność. Może także znaleźć zarządcę i zlecić mu administrowanie wspólnotą. Można też zlecić zarządzanie spółdzielni. Zarząd reprezentuje wspólnotę na zewnątrz, podczas gdy zarządca zajmuje się bieżącą administracją wspólnoty. Właściciele wybrani do zarządu nie muszą posiadać licencji zarządcy, musi ją mieć natomiast profesjonalny zarządca. Zarząd powinien przygotować projekt uchwał dotyczących wysokości zaliczek, następnie właściciele powinni się ponownie zebrać i przegłosować je.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA