fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Można mieszkać w Polsce i pobierać zasiłki rodzinne w innym państwie UE

Lidia Adamska
Nieznane, Rob Robert Gardziński
Wczoraj na pytania czytelników o możliwość pobierania świadczeń rodzinnych w innych państwach unijnych odpowiadała Lidia Adamska, pracownik Departamentu Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Jestem Polakiem i żyję w związku z Niemką. Ja mieszkam i pracuję w Polsce, a moja partnerka w Niemczech. W listopadzie 2006 r. urodziła nam się córka. Ma obywatelstwo niemieckie, lecz moje nazwisko. Mieszka z matką w Niemczech. W odpowiednim urzędzie potwierdziłem, że jestem ojcem dziecka. W myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych złożyłem wniosek w ośrodku pomocy społecznej w Polsce o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. OPS uznał moją sprawę za zbyt skomplikowaną i wniosek trafił do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Po kilku dniach otrzymałem pismo z prośbą o dostarczenie kilkunastu dokumentów wraz z tłumaczeniami, ponieważ mój wniosek został odebrany jako ubieganie się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Ja natomiast występowałem o 1000 zł becikowego, które należy się każdej rodzinie bez względu na jej dochody. Czy przysługuje ono na moją córkę?
Tak Zgodnie z art. 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wchodzi w skład świadczeń rodzinnych, a zatem w zakres przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego -rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72. Zgodnie z nimi w razie zbiegu (kumulacji) uprawnień do świadczeń z ustawodawstw dwóch różnych państw członkowskich w odniesieniu do tego samego członka rodziny (na to samo dziecko) ustalane jest państwo właściwe zgodnie z prawem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych. Jeśli rodzice wykonują działalność zawodową na terytorium dwóch różnych państw unijnych, państwem właściwym do wypłaty świadczeń i zasiłków rodzinnych jest to, w którym mieszka dziecko, a zatem w tym wypadku Niemcy. Polska powinna wypłacić jedynie nadwyżkę (różnicę) w wysokości polskich świadczeń rodzinnych nad niemieckimi.
Mam dziesięcioletnią córkę, którą sama wychowuję. Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność do 31 sierpnia 2008 r. Ojciec dziecka jest pozbawiony praw rodzicielskich i nie utrzymuje kontaktów z córką. Otrzymuję z ośrodka pomocy społecznej zaliczkę alimentacyjną, zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny i rehabilitacyjny. Obecnie pracuję, ale wkrótce zamierzam wyjechać na stałe do Szwecji i tam wyjść za mąż. Czy w związku z tym będą mi się należały świadczenia i będę mogła się o niej dalej starać? Czy powinnam się o nie ubiegać tutaj czy w Szwecji?
Z chwilą wyjazdu na stałe do Szwecji czytelniczka będzie musiała poinformować o tym gminę, która wstrzyma wypłatę świadczeń rodzinnych w Polsce. Jeśli zacznie pracować w Szwecji lub będzie podlegała tamtejszemu ustawodawstwu w związku z opłacaniem tam składek na ubezpieczenia społeczne oraz zameldowaniem jej i dziecka, państwem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych będzie Szwecja. Będą się one należały po spełnieniu warunków przewidzianych przez tamtejsze prawo. Czytelniczka powinna zabrać z Polski akt urodzenia dziecka oraz dokumenty dotyczące rozwodu, pozbawienia praw rodzicielskich ojca dziecka, dokumenty potwierdzające rezygnację z zasiłków rodzinnych w Polsce, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz decyzję o zasądzeniu alimentów.
Z tymi dokumentami powinna się udać do urzędu szwedzkiego, Försäkringskassan, w celu wszczęcia procedury ubiegania się o tamtejsze świadczenia rodzinne. Więcej informacji czytelniczka uzyska we właściwej instytucji szwedzkiej.
Kto powinien wypełnić formularz E 402, będący zaświadczeniem o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych? W części A tego formularza jest wymieniony wnioskodawca w sprawie świadczeń np. w Niemczech i tylko uczeń lub student w Polsce. Część B jest przeznaczona - zgodnie z treścią - dla szkoły i placówki szkolnictwa wyższego, która swoją pieczątką i podpisem ma potwierdzić odbywanie nauki. Zdarzyło się, że instytucja niemiecka odesłała jako nieprawidłowo potwierdzony formularz E 402, który był opieczętowany przez nasz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ponieważ tam jest miejsce dla szkoły.
Zgodnie z art. 21 ustawy oświadczeniach rodzinnych funkcję instytucji właściwych w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pełni samorząd województwa oraz wyznaczone regionalne ośrodki polityki społecznej. Aby potwierdzić formularz E 402 (zaświadczenie dotyczące kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych), ROPS, do którego właściwa instytucja z innego państwa unijnego przesłała formularz, zwraca się do odpowiedniej szkoły, uniwersytetu lub placówki szkolnictwa wyższego o potwierdzenie części B formularza. Jeśli szkoła nie może zaświadczyć nauki na przekazanym formularzu, dopuszcza się, by ROPS zwrócił się do szkoły o wydanie zaświadczenia na odpowiedniku polskiej wersji językowej formularza E402 w części B. Wówczas na podstawie wydanego zaświadczenia ROPS wypełnia formularz E 402 i potwierdza pieczęcią jego zgodność z polską wersją zaświadczenia.
Mąż pracuje w Irlandii ponad trzy lata. Ja z dwójką dzieci mieszkam w Polsce. Czy mimo że nie pracuję, możemy się ubiegać o świadczenia rodzinne?
Tak Mąż pracujący w Irlandii może się ubiegać o irlandzki zasiłek rodzinny. W tym celu musi złożyć wniosek o irlandzkie świadczenia na dziecko przebywające z matką w Polsce. Robi to w tamtejszym urzędzie: Department of Social and Family Affairs, Child Benefit Office, Oliver Plunkett Road Letterkenny, Co, Donegal. Przy składaniu wniosku mąż pracujący w Irlandii uzyska informacje, jakie dokumenty musi przedłożyć. Wówczas urząd irlandzki wystawi formularz E411, który następnie przekaże do polskiej instytucji właściwej, czyli regionalnego ośrodka polityki społecznej odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania matki z dzieckiem. ROPS przedstawi w formularzu informacje dotyczące aktywności zawodowej matki oraz sprawdzi, czy w Polsce pobierane są świadczenia rodzinne. Wypełnione dokumenty zostaną z powrotem przekazane do Irlandii. W zależności od tego, czy rodzina spełnia warunki przewidziane przez tamtejsze przepisy, powinna zostać wydana decyzja o ewentualnym przyznaniu irlandzkich świadczeń rodzinnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA