Na chore dziecko ubezpieczony otrzyma zasiłek opiekuńczy

Nieznane
Przysługuje ubezpieczonemu obowiązkowo (pracownikowi lub członkowi rolniczej spółdzielni produkcyjnej), zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.
Zasiłek opiekuńczy należy się bez okresu wyczekiwania. Przysługuje na:- zdrowe dziecko do ukończenia ośmiu lat w razie:- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (czyli takiego zamknięcia, o którym powiadomiono w terminie krótszym niż siedem dni przed dniem tego zamknięcia),- porodu lub choroby jego małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,- pobytu jego małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.Gdy rodzice dziecka w wieku do ośmiu lat są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się tym dzieckiem. W takiej sytuacji w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z nich w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, drugiemu przysługuje zasiłek opiekuńczy. Gdy obydwoje pracują, ale tylko jedno na zmiany, zasiłek opiekuńczy należy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL