Nie zawsze dodatek stażowy zwiększa zasiłek

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględniamy składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w trakcie pobierania zasiłku w myśl postanowień układów zbiorowych lub innych przepisów płacowych. Wynika tak z art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). W przedstawionej sytuacji dodatek stażowy najpierw przysługiwał - na mocy zakładowego układu zbiorowego pracy - za dni, za które zatrudnieni otrzymują wynagrodzenie, jak za dni nieobecności w pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Firma wypłacała go zatem wtedy obok zasiłków chorobowych czy wynagrodzenia za czas choroby, pomijając je w podstawie ich wymiaru. Po zmianie układu, obowiązującej od 1 lipca br., dodatki stażowe należą się wyłącznie za czas przepracowany. Wobec tego trzeba go uwzględniać podczas obliczania zasiłku czy wynagrodzeni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL