Koszty odliczymy już na starcie

Przygodę z biznesem zaczynamy z reguły od nakładów, zyski pojawiają się później. Czy możemy odliczyć koszty, nie czekając na przychody?
Tak, jeśli inwestycje wiążą się z założeniem i rozwojem firmy. Oczywiste jest, że niektóre wydatki (np. opłatę za wpis do ewidencji) musimy ponieść jeszcze przed startem.W zależności od tego, co kupujemy, różny będzie sposób rozliczenia.Jeśli jeszcze przed rozpoczęciem działalności kupiliśmy towary handlowe lub materiały (tzw. środki obrotowe), powinniśmy wpisać je do remanentu (spisu z natury). Jego wartość możemy wykazać w kolumnie 16 księgi. Nie dodajemy go bowiem do kosztów. Rozliczymy go jednak przy ustalaniu rocznego dochodu (albo zaliczek opłacanych w ciągu roku - jeżeli sporządzimy następny remanent).W remanencie musimy uwzględnić towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpady, a także towary będące naszą własnością, ale znajdujące się poza zakładem oraz towary obce, które są w naszej firmie.Jeśli nie mamy żadnych składników majątku obrotowego wykazywanych w remanenci...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL