Kara umowna za niedostarczenie towaru

Podatnik ma prawo zaliczyć wydatek w postaci kary umownej, zapłaconej za niewywiązanie się z umowy, do kosztów uzyskania przychodu - wynika z wyroku WSA w Krakowie z 17 maja br. (I SA/Kr 1590/05).
Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów karę umowną zapłaconą w związku z niewywiązaniem się z umowy dostarczenia agrestu. Organy podatkowe to zakwestionowały. Nie powołały się przy tym na art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, wyłączający możliwość zaliczenia do kosztów kar umownych poniesionych m.in. z tytułu wad dostarczonego towaru. Ich zdaniem przepis ten zawiera zamknięty katalog kar umownych, które nie stanowią kosztów. Jako podstawę swego rozstrzygnięcia podały jednak art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zaznaczając, że kara umowna z tytułu niedostarczenia towaru nie jest kosztem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów.Sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Ten uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że kara umowna poniesiona w związku z niewywiązaniem się z umowy dostarczenia agrestu może być kosztem uzyskania przychodu, nie została bowiem w ustawie wyłączona z kategorii kosztów. Zdaniem sądu pojęcie koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL