Sporządzamy wykazy świadczeń pracowników

ZBIORCZY WYKAZ niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy
Nieznane
Jeśli zbankrutowałeś i nie rozliczyłeś się finansowo z załogą, w ciągu miesiąca musisz zgłosić do biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych listę niezaspokojonych należności
Gdy sam pracodawca nie jest w stanie tego zrobić, obowiązek ten przejmuje wyznaczony syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem firmy. Wymienione osoby czy podmioty czynią to na specjalnych wnioskach, których nowe wzory wprowadziło obowiązujące od 12 kwietnia rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lutego bieżącego roku w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (DzU nr 53, poz. 356). Nowe formularze to:Modyfikacja wyglądu druków stosowanych w procedurze upadłościowej wynika z obowiązujących od 1 października ubiegłego roku zmian do ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121).Wciągu miesiąca od stwierdzenia niewypłacalności pracodawca, syndyk, likwidator lub zarządca majątku sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń załogi. Wykazuje w nim pracowników żądających zaległych pensji o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL