fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zbyt duży dostęp do danych z Krajowego Rejestru Karnego

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym daje zbyt dużą swobodę pracodawcy. Pozwala mu uzyskiwać informacje bez wiedzy i zgody pracownika czy kandydata do pracy - uważa rzecznik praw obywatelskich
Nad projektem pracuje teraz sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o KRK. Zmiany mają m.in. polegać na niedopuszczeniu osób wymienionych w tym rejestrze do pracy na stanowiskach związanych z kontaktem z dziećmi.Projekt nie określa, czy warunkiem zatrudnienia na stanowiskach przewidujących kontakt z dziećmi miałaby być niekaralność w ogóle, czy też niekaralność zaczyny określonego rodzaju. Nie spełnia też podstawowego celu wskazanego w uzasadnieniu, czyli nie zapewnia lepszej ochrony dzieci.Rzecznik praw obywatelskich jest zdania, że samo umożliwienie pracodawcy dostępu do informacji zawartej w rejestrze karnym nie daje takiej gwarancji. Wprowadzenie ograniczeń musi też następować z zachowaniem określonych wymogów - podkreśla w piśmie do przewodniczącego podkomisji. Artykuł 221 kodeksu pracy wskazuje, jakich danych osobowych pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy. Obowiązek podania innych danych musi wynikać z odrębnych przepis...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA