fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Regulaminy socjalne w praktyce

Jadwiga Stefaniak, specjalistka w Departamencie Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Nieznane
- W styczniu br. wynegocjowany był nowy regulamin socjalny, który wszedł w życie w połowie lutego. Zmieniliśmy częstotliwość korzystania z niektórych świadczeń przez emerytów zakładu (w tym z dopłat do wczasów pod gruszą) z corocznej na co dwa lata. Co zrobić z emerytem, który miał przyznane świadczenie w poprzednim roku i ponownie złożył wniosek o takie świadczenie 10 lutego br.?Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności określa pracodawca w regulaminie socjalnym. Uzgadnia go z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy ich nie ma - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Tak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy. Regulamin ten powinien więc ustalać też częstotliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, w tym z dopłat do wypoczynku.Jest on bowiem wewnątrzzakładowym aktem normatywnym (prawem socjalnym), konkretyzującym m.i...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA