fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienia bez wpływu na działania rad pracowniczych

Spadek zatrudnienia w firmie poniżej poziomu uprawniającego do powołania rady pracowników nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie rad już istniejących
Dziś rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550).Nowe przepisy mają wyraźnie określać czas, od którego liczy się kadencja członków rady pracowników. Autorzy projektu proponują, by kadencja członków rady trwała cztery lata od dnia wyboru jej członków.Postanowiono rozstrzygnąć też wątpliwości dotyczące zasad funkcjonowania rady, gdy w czasie jej kadencji liczba zatrudnionych spadnie poniżej poziomu dającego prawo powołania rady.Otóż zmniejszenie się liczby pracowników nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie rady i jej kompetencje. Zapobiegnie to wielokrotnym wyborom członków rad w firmach charakteryzujących się zmiennym poziomem zatrudnienia.Mają się także zmienić zasady ustalania liczby pracowników, od której uzależnione jest stosowanie ustawy z 7 kwietnia 2006 r. W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 18 st...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA