fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolniony z zakazu konkurencji może nie dostać odszkodowania

Umowa o zakazie konkurencji nie musi wprost stanowić, że w razie zwolnienia pracownika z takiej lojalności nie przysługuje mu odszkodowanie. Wszystko zależy od tego, czy obowiązki stron były równe
To wniosek z wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego (Izba Pracy).Przypomnijmy, że umowy o zakazie konkurencji pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Kodeks pracy określa zasadnicze ramy takich umów (art. 101). Stanowi, że zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa (klauzula konkurencyjna), w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Wedle orzecznictwa SN pracodawca może zwolnić zainteresowanego z tego obowiązku (bądź skrócić jego termin), jeżeli przewiduje to umowa. Ale co z odszkodowaniem dla pracownika?Tadeusz M., jeden z wiceprezesów Polleny Aromy z Warszawy, miał wpisany do umowy zakaz konkurencji, który obowiązywał przez dwa lata po rozstaniu ze spółką. W tym czasie przysługiwało mu odszkodowanie odpowiadające połowie pensji. W umowie przewidziano również możliwość zwolnienia go z zakazu konkurencji przez walne ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA