fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy zleceniodawca ma obowiązki bhp

Izabela Waga, starsza specjalistka w Departamencie Warunków Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Nieznane
- Czy przedsiębiorca niezatrudniający nikogo na podstawie umów o pracę w stosunku do osób, z którymi zawarł indywidualne umowy o dzieło na wykonanie pewnych robót budowlanych, musi im dostarczyć ubrania robocze, środki ochrony indywidualnej, wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.? Umowa cywilnoprawna tego nie reguluje. Czy inspektorowi pracy wolno wydać decyzję w tych sprawach w stosunku do podmiotu, który nie jest pracodawcą?Generalnie art. 304 § 3 k.p. zobowiązuje również przedsiębiorców niebędących pracodawcami, aby wypełniali obowiązki zapisane w art.207 §2 k.p. Muszą więc chronić zdrowie i życie zatrudnionych, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki, a w szczególności organizując pracę w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Oznacza to, że przedsiębiorca organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy lub osoby prowadzące na ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA