fbTrack

Jak prawidłowo zatrudniać młodocianych

Grażyna Ożarek, zastępca komendanta głównego Ochotniczych Hufców Pracy
Nieznane
Jutro kończy się przygotowanie zawodowe młodocianego, którego zatrudnialiśmy na stałe. Czy musimy zmienić rodzaj zawartej z nim umowy i nadal angażować go bezterminowo?Z chwilą zakończenia nauki młodociany uzyskuje status zwykłego pracownika. Przestają go obowiązywać szczególne przepisy kodeksu pracy dotyczące zatrudniania młodocianych. Czytelnik powinien zmienić młodocianemu dotychczasowe warunki pracy i płacy, gwarantując przynajmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 936 zł). Jeśli chodzi natomiast o rodzaj angażu, to dotychczasowa umowa o przygotowanie zawodowe staje się zwykłą umową na czas nieokreślony. Zamierzamy zatrudnić młodocianego w ramach przygotowania zawodowego. Czy mamy obowiązek przeszkolić go z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wysłać na badania lekarskie?Tak. Młodociany ma status pracownika. Musi zatem przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W trakcie z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL