fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak najkorzystniej zatrudnić menedżera

prof. Andrzej Patulski z Katedry Prawnych Problemów Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Nieznane
Ekspert odpowiadał na pytania czytelników dotyczące zatrudniania i zwalniania członków władz spółek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szuka prezesa zarządu. Czy może mu zaoferować umowę o pracę?Nie ma żadnych przeszkód, co potwierdzają liczne wyroki Sądu Najwyższego, np. z 17 maja 1995 r. (I PRN 14/95). W takiej sytuacji prezesa połączą ze spółką więzi dwojakiego rodzaju: korporacyjny z racji samego powołania przez zgromadzenie wspólników lub np. radę nadzorczą oraz pracowniczy. Umowę o pracę proponuje się, by podlegał ubezpieczeniom społecznym i korzystał z innych uprawnień pracowniczych, np. urlopu wypoczynkowego, a gdy chodzi o kobietę -macierzyńskiego i wychowawczego.Rozumiem, że to rozwiązanie najkorzystniejsze dla powoływanego. A dla firmy?Dla spółki byłoby najlepiej, gdyby zaangażowała go wyłącznie na podstawie samego powołania. Wtedy zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza mogłaby go odwołać w każdej chwili, zgodnie z art. 203 kodeksu spółek handlowych.Takie zatrudnienie jest jednak mało atrakcyjne dla samych zaintereso...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA