fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można odwołać wypowiedzenie

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą cofnąć złożone przez siebie wypowiedzenie. Zazwyczaj potrzebna jest do tego jednak zgoda drugiej strony. Choć nie zawsze
Złożenie wypowiedzenia ma konkretny cel: rozwiązanie stosunku pracy. Wystarczy więc poczekać do końca okresu wypowiedzenia, aby go osiągnąć. Ale gdy w tym czasie zmieni się sytuacja, jego realizacja może być zupełnie bezzasadna. Wtedy trzeba przeciwdziałać. Jak? Cofając pismo wypowiadające.Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli. Dlatego też należy do niego stosować przepisy kodeksu cywilnego. A to oznacza, że do cofnięcia odwołania potrzebna jest zgoda drugiej strony, czyli pracodawcy lub pracownika, w zależności od tego, kto złożył wypowiedzenie (por. wyrok NSA w Warszawie z 17 listopada 1989 r., II SA 1177/89). Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, gdy cofnięcie następuje później niż samo wypowiedzenie (art. 61 w zw. z art. 300 kodeksu pracy). A tak jest zazwyczaj.Przykład 29 grudnia pani Beata otrzymuje od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. W uzasadnieniu pracodawca napisał "przyczyny niedotyczące pracownika - likwidacja sta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA