fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef ukarze za alkohol w pracy

Szef ukarał pracowników, potrącając im z wynagrodzenia karę pieniężną w wysokości jednej dniówki za to, że pili alkohol w czasie pracy, bo jednemu z nich urodziło się dziecko. Czy pracodawca mógł tak postąpić?
Działanie pracodawcy było zgodne z prawem. Zgodnie z art. 108 k. p. może on stosować karę upomnienia i nagany za to, że zatrudniony nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Ponadto za to, że pracownik nie przestrzega przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszcza pracę bez usprawiedliwienia, stawia się w niej nietrzeźwy lub spożywa alkohol w pracy, przełożony ma też prawo dać karę pieniężną.Taka kara za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie jednak takie kary nie mogą przewyższać dziesiątej części poborów przypadających do wypłaty.Odrębną sprawą jest natomiast dopuszczenie pracownikót. 17 ustawy z26 października1982 r. o wychowaniu w tr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA