fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Z działalności gospodarczej na wcześniejszą emeryturę

Przedsiębiorca, który jednocześnie pracuje na etacie i ma wymagany staż pracy w szczególnych warunkach, ma dwie możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury
Natomiast przeszkodą w uzyskaniu tego świadczenia nie jest już od lutego 2007 r. przynależność do otwartego funduszu emerytalnego.
- Na początku września skończę 55 lat. Mam za sobą 30 lat pracy, w tym 15 lat w szkodliwych warunkach (udokumentowane). Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie od dwóch lat jestem zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze. Czy idąc na emeryturę, muszę zlikwidować działalność gospodarczą? Czy w ogóle będę mogła pójść na wcześniejszą emeryturę, jeśli jestem w OFE?
Tak. Czytelniczka ma prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie dwóch odrębnych przepisów ustawy emerytalnej.
Art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewiduje takie świadczenie dla kobiet w wieku 55 lat z 30-letnim stażem.
Jeśli cały 30-letni okres ubezpieczenia niezbędny do uzyskania wcześniejszej emerytury wynika z umowy o pracę, wtedy czytelniczka nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Jeśli nie, to przepisy stawiają dodatkowy wymóg: w ciągu ostatnich dwóch lat przed przejściem na emeryturę czytelniczka musiała być przez 6 miesięcy na etacie.
Ubezpieczenie pracownicze musi być także jej ostatnim ubezpieczeniem przed złożeniem wniosku o emeryturę.
W obu wypadkach ZUS zawiesi wypłatę emerytury, jeśli czytelniczka nie rozwiąże umowy o pracę.
Ze względu na staż pracy w szczególnych warunkach czytelniczka może przejść na wcześniejszą emeryturę także na podstawie art. 32 w związku z art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nie ma wtedy wymogu pracy na etacie przed przejściem na wcześniejszą emeryturę.
Wystarczy wypracowany dotychczas staż pracy. Natomiast także w tym wypadku należy choć na jeden dzień zrezygnować z zatrudnienia. To warunek konieczny, żeby ZUS podjął wypłatę emerytury. Później znowu można podpisać umowę o pracę.
W obu sytuacjach prowadzenie działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury. Jeśli jednak zadeklarowane do ZUS przychody z tej działalności (od których są płacone składki na ubezpieczenia społeczne) byłyby wyższe niż ustawowe limity, to ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłatę emerytury.
Limity przychodów zostały określone w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Gdy wynagrodzenie (to znaczy kwota brutto przed odprowadzeniem składek i podatku) z umowy o pracę, zlecenia i innych rodzajów działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2007 r. jest to 1863,80 zł), wówczas emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia tego limitu. Nie więcej jednak niż o 413,37 zł.
Jeśli kwota przychodu miesięcznego przekroczy130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2007 r. jest to 3461,30 zł), to wcześniejsza emerytura zostanie zawieszona.
Dla większości emerytów - przedsiębiorców, nie ma to jednak znaczenia, bo deklarują oni minimalną podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS. Wtedy, bez względu na faktyczne przychody z firmy, nie mają zmniejszanej ani zawieszanej wcześniejszej emerytury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA