Praca, emerytury, renty

Pedagog może zawiesić wcześniejszą emeryturę

Po przejściu na swój wniosek na wcześniejszą emeryturę nauczyciel może ją zawiesić i podjąć pracę u dotychczasowego pracodawcy
- Zatrudniony w naszej szkole nauczyciel chciałby przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, na podstawie Karty nauczyciela. Czy umowę o pracę mogę rozwiązać do końca roku 2007, czy też muszę to zrobić do końca maja bieżącego roku? Czy po rozwiązaniu umowy może on zawiesić emeryturę i podjąć znowu u nas pracę? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY. Prawo do przejścia na emeryturę niezależnie od wieku przysługuje tym nauczycielom, którzy mają udokumentowany 30-letni okres zatrudnienia, w tym20 lat pracy nauczycielskiej. W szkolnictwie specjalnym jest to 25 lat ogółem, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym. Tak stanowi art.88 ust.1 Karty nauczyciela, który uzależnia skorzystanie z tego uprawnienia od rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela. Przepis nie określa jednak terminu, do kiedy rozwiązanie ma nastąpić. Nauczyciel nie musi zatem rozwiązywać umowy o pracę do końca maja bieżącego roku, lecz może to zrobić później, np. zkońcem2007 r. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 30 sierpnia 2001 r. (IIUKN525/00).
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogą skorzystać z prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli: ¦ spełnią warunki do jej uzyskania wciągu ośmiu lat od wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do 31 grudnia 2007 r., ¦ nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
Nie ma przeszkód prawnych, by po przejściu na emeryturę nauczyciel podjął zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. Nauczyciel może na swój wniosek zawiesić wypłatę emerytury (art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL